அழியாச்சுடர்கள்

ltte veeravanakam 2

தமிழீழ தாயக விடுதலைக்காய் தமது இன்னுயிரை ஈந்த இந்த வீரமறவர்களிற்கு எமது வீரவணக்கங்கள்.

ஆவணி மாதம் வீரச்சாவைத் தழுவிய ஏனைய மாவீரர்களிற்கும் எமது வீரவணக்கங்கள்.

****

August 2nd

August 3rd

August 4th

August 4th

August 6th

August 9th

August 11th

August 12th

August 14th

August 15th

August 16th

August 17th

August 18th

August…

View original post 94 more words

Advertisements